Recent Posts by Borjan

Проектирање, изведба и одржување на базени

Почетоците на Флуид Проект се поврзани со подводните нуркачки активности и рекреативните базени. Со целокупното искуство од 20 годишното работење со вода, во текот на овие години, Флуид Проект се посветува на воспоставување и задоволување на високи стандарди за изведба на водни базени (отворени и затворени) и нивно одржување. За нашето реноме говори фактот дека…
Повеќе

ФЛУИД ПРОЕКТ

Дирекцијата, работилницата и магацинот на Флуид Проект се преселени на нова, заедничка локација: бул. Србија бр.9 Кисела Вода, Скопје
Повеќе

Јонски изменувачи

КАБИНЕТСКИТЕ ОМЕКНУВАЧИ ОД СЕРИЈАТА ФЛУИД СОФТ располагаат со две вградени нивоа на контрола:   • Волуметриска контрола Оваа контрола овозможува заштеда во набавка на средства за регенерација (сол) и вода. Преку автоматското додавање следено од микропроцесор, експлоатацијата и регенерацијата овозможуваат долг век на користење. Автоматската контрола сама ги следи промените на потребна вода во домаќин-…
Повеќе

Recent Comments by Borjan

No comments by Borjan yet.