Фонтана „Воин на коњ“ – 2011

 

Централна фонтана на плоштад „Македонија“ - Скопје

Соработка со Watercube S.r.l. Italy

Во периодот на 2010-2011, Флуид Проект е дел од интернационален тим воден од Бетон А.Д. Скопје и Watercube S.r.l. Italy за време на изградба на централната фонтана на плоштад „Македонија“. Флуид Проект беа инволвиани во инсталација, стартувањето и одобрувањето за работа на сета хидро-механичка опрема на фонтаната.

 

Карактеристики

  Инсталирана струја   ~ 300 KW
  Проток на вода   ~ 200 m3/h
  Должина на цевки   ~ 500 m
  Водени ефекти
- Ефект на магла
- Прекрстувачки ефект
- Танцувачка млазница
- Ефект на завеса од дожд
  Инсталирана HPW единица за производство   2,5 m3/h
  Притисок при работа   2-6 BAR

 

Фази на третман

I. Прва фаза на физичка филтрација
II. Јонска модификација на мекнеење на вода
III. Деминерализација и отстранување на микроби преку реверзна осмоза