Струмица 2007 / 2009

strumica1

ГРАДСКА ФИЛТЕРСКА СТАНИЦА ЗА ВОДА

 

Капацитет

Изведена работа: Прочистување на капацитет за акумулационо филтрирање на површинска вода од езеро. Зголемување на капацитет од 120 л/сек на 240л/сек.

 

Q
240 l/s

 

 

strumica2