Филтер Пиколо

 

Пиколо претставува физичко-хемиски филтер за вода

Се состои од куќиште кое се монтира на самата чешма, а во себе содржи патрон со активен јаглен низ кој поминува водата од Вашата чешма. Со овој филтер,  во секое време можете да си наполните свежа и прочистена вода, со одличен вкус и тоа дирекно од Вашата чешма.

  • хлор и хлориди во водата (преку 95%)
  • пестициди - 70%
  • трихалометани - 80%
  • органски соединенија - 70%
  • индустриски растворувачи - 70%

Физичко филтрирање на:

  • честички до 2 µ - преку 90%
  • честички до 3 µ - 100%

Пиколо е мал и практичен уред погоден за филтрирање на водата за пиење, готвење и сите останати потреби во вашето домаќинство.

Потрошен материјал на овој уред се патрони со активен јаглен кои се менуваат на период од 3-6 месеци во зависност од потрошувачката на вода.

Instapure Brands пиколо филтри се американски производ, кој на македонскиот пазар Ви го овозможува Флуид Проект ДОО.

instapure