Изведени Проекти

izvedeni_proekti

 

Флуид Проект ДОО е компанија во приватна сопственост, која високо професионално ги покрива областите на:

1. Еколошки третман на вода - Проектирање, консалтинг и инженеринг:

  • Вода за пиење и отпадна вода,
  • Вода за фармацевтски и медицински потреби (GMP сертификат)

2. Заштита на човековата околина и подводни истражувања и активности

3. Проектирање и изведба на објекти од посебен интерес:

  • Спортски и рекреативни базени
  • Фонтани

4. Автоматско управување и контрола на процесите

5. Одржување и сервисирање на опремата и објектите.