За Нас

fluid project

 

Флуид Проект ДОО е компанија во приватна сопственост, која високо професионално ги покрива областите на:        

  • Еколошки третман на вода - Проектирање, консалтинг и инженеринг       
  • Заштита на човековата околина и подводни истражувања и активности          
  • Проектирање и изведба на објекти од посебен интерес    
  • Автоматско управување и контрола на процесите        
  • Одржување и сервисирање на опремата и објектите.

 

Компанијата е формирана 1992 година, а нејзините пионерски чекори во истражувачките и развојни активности, во овие области датираат од 1983 година. Во досегашната работа Флуид Проект го покрива пазарот во Македонија, со посебен акцент на извоз на опрема и технологија во Косово, Бугарија, Бoсна и Херцеговина и Србија. Единствена, реномирана и потврдена компанија во изработка и спроведување на технологиите за GMP-сертификација на системите за обработка на вода за медицински и фармацевтски потреби во Република Македонија.

Флуид Проект е носител на активноста во повеќе еколошки студии и проекти од областа на заштита на животната средина, истражувања на водните ресурси и заштита на подводни археолошки и природни реткости. Флуид Проект проектира и изведува објекти за третман на отпадна вода од комунални објекти, кланици и месна индустрија, индустрија за кожа, млечна индустрија, индустрија за масло, хемиска индустрија и др.

Спортските и рекреативните базени и фонтани и за нив неопходната опрема, како и нивно одржување, се дел од услугите и производите на Флуид Проект, компанија со богато искуство од стотина базени изведени во Македонија и надвор од неа, со склучени договори за одржување и хемиско третирање на истите.

Зад широкиот спектар на услуги и производи стои професионален тим кој Ви стои на располагање на вашите барања и потреби.