На кратко за нас:

Компанијата е формирана во 1992 година, а нејзините пионерски чекори востражувачките и развојни активности, во овие области датираат од 1983 година. Во досегашната работа Флуид Проект го покрива пазарот во Македонија, но се почесто извезува опрема и технологија во и на територија на Косово, Бугарија, БиХ и Србија. Флуид Проект е реномирана и целосно потврдена компанија во изработка и спроведување на технологиите за GMP-сертификација на системите за обработка на вода за медицински и фармацевтски потреби во Република Македонија. Флуид Проект е носител на активноста во повеќе еколошки студии и проекти од областа на заштита на животната средина, истражувања на водните ресурси и заштита на подводни археолошки и природни реткости. Нашата фирма поседува завидно портфолио на проектирани и изведени системи за третман на отпадна вода од комунални објекти, кланици и месна индустрија, индустрија за кожа, млечна индустрија, индустрија за масло, хемиска индустрија и др. Спортските и рекреативните базени и фонтани и за нив неопходната опрема, како и нивното одржување, се дел од услугите и производите на Флуид Проект. Искуството од стотина базени изведени во Македонија и надвор од неа, со склучени договори за одржување и хемиско третирање на истите, ни дозволува да Ви понудиме гаранција за успешно завршување на работите. Нашиот професионален тим ви стои на располагање за сите ваши прашања и потребни информации. Зад широкиот спектар на услуги и производи стои професионален тим кој ви стои на располагање на вашите барања и потреби.

Изведени проекти

Партнери на Флуид Проект