Проектирање, изведба и одржување на базени

Почетоците на Флуид Проект се поврзани со подводните нуркачки активности и рекреативните базени. Со целокупното искуство од 20 годишното работење со вода, во текот на овие години, Флуид Проект се посв...

Read more

ФЛУИД ПРОЕКТ

Дирекцијата, работилницата и магацинот на Флуид Проект се преселени на нова, заедничка локација: бул. Србија бр.9 Кисела Вода, Скопје...

Read more

Јонски изменувачи

КАБИНЕТСКИТЕ ОМЕКНУВАЧИ ОД СЕРИЈАТА ФЛУИД СОФТ располагаат со две вградени нивоа на контрола:   • Волуметриска контрола Оваа контрола овозможува заштеда во набавка на средства за регенерација (сол) и ...

Read more